Uusi hyvinvointialue, parempi saavutettavuus

Kerava ja Vantaa kertovat terveyspalveluistaan nykyisin sivuilla, joissa on kaoottinen määrä tekstiä, paljon linkkejä, puhelinnumeroita ja aikatauluja. Uuden hyvinvointialueen sote tarvitsee kipeästi omat yhteiset sivut, jotka on suunniteltava puhtaalta pöydältä saavutettavuus ja selkeys edellä.

Aluksi on hyvä ymmärtää, että digitalisaatio ei ole mikään taikaseinä. Monissa kunnissa sen suhteen ollaan kuitenkin niin alkutekijöissä, että melko yksinkertaisella palveluiden uudelleenmuotoilulla voitaisiin saada säästöjä ja parempaa asiakaskokemusta. Mallia kannattaa hakea julkisen sektorin digitaalisten palveluiden edelläkävijöistä ja työterveyshuollosta.

Keravan terveyspalveluiden sivuilla on nostettu sivun ylälaitaan hakumahdollisuus ja useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Jokaisen tarpeet ovat erilaiset ja tieto löytyy ideaalitilanteessa yhdellä klikkauksella. Tämä on hyvä lähtökohta ja asiakkaiden tarpeiden ennakointia kannattaa jatkaa myös uusilla sivuilla.

Seuraavaksi on linkki Klinikin tarjoamaan sähköisen asioinnin palveluun, joka on tällä hetkellä suljettuna heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Silloin kun palveluun pääsee, kyselee se ihmiseltä pitkän listan erilaisia oireita ja taustatietoja ennen kuin hän saa asiansa hoidettua. Samaan aikaan työterveydessä ajanvaraus hoituu noin kolmella klikkauksella syöttämällä henkilötunnus ja valitsemalla aika.

Tämän jälkeen sivuilla siirrytäänkin tuttuun ja turvalliseen wall of text -moodiin, josta löytyy laskujeni mukaan 18 eri puhelinnumeroa ja erilaisia aukioloaikoja. Ensimmäisenä on laitettava kuntoon sähköinen asiointi. On myös tarjottava ihmisille tietoa sosiaalisista ongelmista ja itsehoito-ohjeita yleisimmistä sairauksista. Kenenkään ei tarvitse ryhtyä jatkossakaan diagnosoimaan itseään, mutta tiedosta voi olla apua esimerkiksi omaa aikaa odotellessa.

Ansaitsemme parempaa kuin kroonisesti ruuhkautuneet ja sekavat palvelut.

Antti Kettunen

Aluevaaliehdokas (vas.)

Asiakaskokemus keskiöön uudella hyvinvointialueella

Vantaan ja Keravan muodostaessa uuden yhteisen hyvinvointialueen, tarjoutuu meille mahdollisuus arvioida, mitä haluamme säilyttää, mistä luopua ja mitä uutta haluamme hyvinvointialueen olevan. Voimme rakentaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sellaisiksi kuin ne 2020-luvulla tehtäisiin. 

Ensimmäisenä on ryhdyttävä miettimään asiakaskokemusta. Tavoitteena on oltava sellainen sote, jonka jokainen kokee omakseen. Näin ei tällä hetkellä täysin ole, koska 1,2 miljoonalla suomalaisella on sairauskuluvakuutus ja vakuutetuista noin 460 000 on lapsia. Osa esimerkiksi työterveyden palveluihin tottuneista saattaa asioida yksityisellä myös vapaa-ajallaan. On syytä selvittää, mikä saisi myös nämä ihmiset kokemaan julkiset terveyspalvelut enemmän omakseen.

Nämä ihmiset eivät toimi väärin. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta meidän on kuitenkin pidettävä huolta, että verorahoilla maksetut palvelut koetaan helppoina ja miellyttävinä käyttää. Julkisten terveyspalveluiden on pysyttävä kehityksessä mukana niin käytännön kuin mielikuvien tasolla.

Pieni mutta merkittävä ero on esimerkiksi sähköisessä ajanvarauksessa. Julkisissa terveyspalveluissa on ollut tarvetta hoidon tarpeen arviointiin ja priorisointiin ennen ajanvarausta, mikä on tehnyt esimerkiksi Keravan käyttämästä Klinikin sähköisestä ajanvarauspalvelusta melkoisen lomakelabyrintin. 

Itse ajattelen, että vaikka terveydenhuollon resurssit ovat kovilla, palveluissa esiintyy myös alikäyttöä. Moni lykkää terveydenhuoltoon hakeutumista niin pitkään, että vaivojen hoitamisesta tulee hitaampaa ja kalliimpaa. Jos henkilö puolestaan hakeutuisi toistuvasti lääkärille ilman terveydellistä tarvetta vaikkapa lievittääkseen yksinäisyyttään, tämänkin hoitamiseen on olemassa keinot.

Enemmän luottamusta ihmisiin, vähemmän byrokratiaa. Mahdollistetaan suorempi sähköinen ajanvaraus. 

Antti Kettunen

Aluevaaliehdokas (vas.)

Kerava

Julkaistu Keski-Uusimaassa 19.12.2021

Höltän työlle on jatkajia

Vasemmistoliiton pitkän linjan valtuutettu Maila Hölttä ei näissä vaaleissa ole enää ehdolla. Höltän ansiosta Keravalla otettiin tällä valtuustokaudella käyttöön mm. vessapassi, joka helpottaa tietyistä sairauksista kärsivien ihmisten mahdollisuutta päästä vessaan.

Höltän arvokkaalle työlle löytyy onneksi jatkajia Keravan vasemmiston 35 ehdokkaan joukosta. Keravan vasemmiston mielestä jokaisella on oikeus turvalliseen ja arvokkaaseen vanhuuteen.

On tavoittelemisen arvoista, että jokainen voi viettää mahdollisimman suuren osan vanhuudesta terveenä.

Eläkkeelle jäävistä on huolehdittava ottamalla heihin yhteyttä 65-vuotiaasta alkaen viiden vuoden välein ja kutsumalla heidät terveystarkastukseen. Muistisairausdiagnoosin saaneiden osalta kutsun olisi tultava vuoden välein.

Ikäihmisten asumiseen tarvitaan nykyistä enemmän vaihtoehtoja. Monien kohdalla nykyistä yhteisöllisemmät asumismuodot palvelisivat jaksamista, kun tarjolla olisi juttuseuraa ja mielekästä tekemistä.

Omaehtoista liikkumista on tuettava mm. vuokrattavilla sähköpyörillä ja muilla välineillä sekä edullisilla tai maksuttomilla uimahalli- ja kuntosalivuoroilla. Jaksamista tukevat myös kotiin vietävät palvelut, kuten lääkärin kotikäynnit ja kotikuntoutus.

Kun itsenäinen asuminen ei ole enää mahdollista, tarjolla on oltava riittävästi palvelutaloja ja palvelukotipaikkoja.

Antti Kettunen

Kuntavaaliehdokas (vas.)

Kerava

Julkaistu Keski-Uusimaassa 28.5.2021

Julkiset hankinnat luovat työtä

Suomessa tehdään vuosittain julkisia hankintoja noin 35 miljardin euron edestä. Jos jokainen suomalainen käyttäisi 10 euroa kuussa lisää kotimaisiin tavaroihin ja palveluihin tarkoittaisi se noin 10 000 työpaikkaa. 

Voikin perustellusti sanoa, että toisen palvelut ovat toisen työpaikka. Erityisen hyvin tämä lause toteutuu julkisissa hankinnoissa, silloin kun hankittu palvelu työllistää paikallisia yrittäjiä.

Hankintalaki mahdollistaa paikallisuuden ja vastuullisuuden huomioimisen hankinnoissa. Ketään ei saa suosia, mutta on arvovalinta painotetaanko kriteereissä hintaa vai laatua.

Laadullisten tekijöiden korostaminen on keskeisimpiä keinoja, joilla voidaan vaikuttaa siihen ettei valituksi tule aina suurin.

Esimerkiksi ruualle asetettava tuoreusvaatimus parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa. Kaupunki voi käydä tiivistä vuoropuhelua paikallisten yritysten kanssa ja informoida tulevista hankinnoista. 

Paikallisuuden lisäksi huomionarvoista on sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Suomalaisen työn liiton tutkimuksen mukaan nämä kysymykset ovat tärkeämpiä kuntapäättäjille kuin yrityksille. 

Siksi juuri hankinnan tekijän on osattava ottaa kysymykset huomioon kriteereissä. Uutiset työoikeuksien loukkaamisesta esimerkiksi siivouspalveluita kunnille tarjoavissa yrityksissä kertovat karua kieltään, että asiaan ei ole kiinnitetty riittävää huomiota.

Antti Kettunen

Kuntavaaliehdokas (vas.)

Kerava

Julkaistu Keski-Uusimaassa 3.5.2021

Lähipalvelut ovat ilmastoteko

Kevään aikana ei ole voinut välttyä “autoilijoiden kurituksesta” huolestuneiden ihmisten hyvin organisoituneelta rummutukselta.

Ymmärrän täysin jokaista ihmistä, joka tarvitsee autoa työmatkoihin tai palveluihin liikkumisiin. Ilmastonmuutosta ei torjuta moralisoimalla, vaan muuttamalla rakenteita. Ilmastoystävälliset palvelut järjestetään kävelymatkan päässä ja mieluiten lähellä toisiaan.

Keravan pienehkö pinta-ala mahdollistaa monien palveluiden järjestämisen keskustassa siten, että muista kaupunginosista on niihin helppo pääsy. Autoilun varaan rakennettava kaupunkirakenne tekee kuitenkin monista ryhmistä riippuvaisia ulkopuolisesta avusta. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi alaikäiset lapset ja ajokykynsä menettäneet vanhukset.

Mikäli kunto sallii, terveyskeskukseen on helppo mennä linja-autolla, mutta kun samalla reissulla haluaisi hoitaa muitakin asioita, muuttuu auto tai taksi kätevämmäksi. Tämän realiteetin valossa lähtisin miettimään, voisiko olla käyttäjä- ja ilmastoystävällisempää viedä palveluita lähellä käyttäjiä sijaitseviin tiloihin, joissa voisi olla sekä kaupallisia että julkisia palveluita.

Tiloihin voisi tilata esimerkiksi kirjaston kirjoja, postipaketteja ja ruokaa verkkokaupasta. Tiloissa voisi myös vierailla vaikkapa kerran viikossa terveydenhoitaja, seurakunnan työntekijä tai muu ammattilainen, jolle olisi kysyntää. Eri painotuksilla tiloiksi sopivat niin ostoskeskukset kuin julkiset tilatkin.

Antti Kettunen

Kuntavaaliehdokas (vas.)

Kerava

Julkaistu Keski-Uusimaassa 24.3.2021

Kerava hyötyy oppivelvollisuuden pidentämisestä

Koulutus on suomalainen menestystarina. Toisen asteen tutkinto on tämän päivän perustutkinto. Noin joka neljäs työtön on vailla toisen asteen tutkintoa. Työttömyysaste heillä, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa on noin kaksinkertainen verrattuna heihin, joilla on toisen asteen tutkinto ja yli nelinkertainen verrattuna korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. 

Oppivelvollisuuden pidentäminen on kohdannut kritiikkiä etenkin kokoomuksen suunnalta. Uudistusta on pidetty liian kalliina ja on vaadittu täsmätoimia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Uudistuksen hintalappu on merkittävä, mutta työttömyyden hinta on vielä korkeampi – toisinaan ihmiselämä. Talouspolitiikan arviointineuvosto on vuonna 2018 arvioinut, että uudistuksen hyödyt ylittävät kustannukset pitkällä aikavälillä. Uudistus ei myöskään sulje pois täsmätoimia.

Kokoomus on pitänyt 90-luvulta alkaen opetusministerin salkkua hallussaan 16 vuotta, jonka aikana heillä oli mahdollisuus toteuttaa täsmätoimia. Nyt vasemmistolainen opetusministeri on neljän vuoden aikana tekemässä merkittävintä koulutuspoliittista uudistusta vuosikymmeniin.

Keravalla työttömyysaste on Uudenmaan korkeimpien joukossa. Meidän on käännettävä jokainen kivi, jotta saamme entistä useamman keravalaisen työllistymään. Nykyisiä työttömiä oppivelvollisuuden pidentäminen ei ehdi auttamaan, mutta pitkällä aikavälillä väestön koulutustason nostaminen on yksi parhaita keinoja parantaa työllisyyttä myös Keravalla.

Antti Kettunen

(vas.)

Kerava

Julkaistu Keski-Uusimaassa 28.2.2021

Noutokirjastopilotti Keravalle

Viimeistään korona-aika on opettanut keravalaiset varaamaan kirjaston kirjoja. Meille on myös avautunut ja avautumassa tiloja, joiden tarkoituksena on palvella useita eri ikäryhmiä. Keravan on oltava kaupunki, joka uskaltaa kokeilla uusia tapoja järjestää palveluita. Siksi esitän että Keravalla toteutetaan noutokirjastopilotti.

Pilotin aikana kirjoja voisi varata kaupunginkirjaston lisäksi myös muutamiin palvelupisteisiin, joissa lainaus tapahtuisi itsepalveluna. Pisteisiin tarvittaisiin siis tietokone ja viivakoodinlukija sekä henkilö tekemään siirtoja. Kirjat liikkuvat jo nyt jonkin verran seudun muiden kirjastojen välillä, joten miksipä ei myös kaupungin sisällä.

Hyviä kohteita palvelupisteiksi olisivat kaikenikäisten asukkaiden käytössä olevat tilat kuten Ahjon kylätalo. Onnistuessaan pilotti lisäisi kirjaston palveluiden käyttöä, saavutettavuutta ja keravalaisten hyvinvointia.

Antti Kettunen

Kuntavaaliehdokas (vas.)

Kerava

Julkaistu Keski-Uusimaassa 2.2.2021

Nautitaan palveluista, kun ne taas aukeavat

Vapaa-ajan palveluiden merkitys ihmisten viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille on itsestäänselvä. Koronaepidemian leviämisen estämiseksi tehdyt tarpeelliset rajoitukset ovat alleviivanneet tätä. Meneillään on toinen pidempi jakso, jolloin uimahalli ja muut liikuntapaikat ovat suljettuina ja kirjasto toimii supistetusti.

Palveluiden arvostus on ollut jo ennestään korkealla tasolla, mutta vasta kun jonkin menettää vaikkakin tilapäisesti, tajuaa sen perustavanlaatuisen merkityksen omassa elämässään. Itsenäinen ulkoliikunta on täyttänyt liikunnan tarvetta ja kirjoja on voinut hakea ja palauttaa rajoitetulta alueelta. 

On kuitenkin eri asia käydä nostamassa rautaa uimahallin salilla, nauttia löylyistä ja pulahtaa kuntouimareiden altaaseen. Yhteiset liikuntaharrastukset ovat mielen ja kehon huoltoa sekä mahdollisuus palautua opiskelun ja työn kuormituksesta. Kirjasto on parhaimmillaan monipuolinen sivistyksen ja kohtaamisen keskus, jossa voi tehdä löytöjä.

Kun palvelut jälleen jossain vaiheessa aukeavat, nauttikaamme niistä ylpeydellä, turvallisesti ja yhdessä!

Antti Kettunen 

(vas.)

Kerava

Julkaistu Keski-Uusimaassa 17.1.2021

Katettaisiinko Kalevan urheilupuiston katsomo?

Kalevan urheilupuiston vuonna 2019 julkaistussa kehittämissuunnitelmassa mainitaan optiona katsomon laajentaminen ja kattaminen. Vaikka kotimaisessa jalkapalloilussa ovat viimeinkin koittaneet valoisat ajat, ei urheilutapahtumissa aina vältytä sateelta. 

Pidän katsomon kattamista kannatettavana ajatuksena, joka vahvistaisi Kalevan urheilupuiston asemaa urheilutapahtumien järjestämispaikkana säällä kuin säällä. Samalla kannattaisi päivittää ilkivallantekijöiden suosiossa oleva jo hieman elämää nähnyt toimitsijakoppi.

Keski-Uudellamaalla välimatkat ovat sen verran lyhyitä ja yhteydet toimivia, että kiinnostaviin tapahtumiin on mahdollista houkutella väkeä myös naapurikunnista. Hyvästä esimerkistä käy PKKU:n ja JäPS:n taannoinen derby, johon saapui paikalle huomattava määrä järvenpääläisiä kannattajia. 

Penkkiurheilu on itselläni lisännyt kipinää myös omaan liikunnan harrastamiseen, enkä usko olevani ainoa. Kannattajakulttuuriin panostaminen onkin oikein toteutettuna panostamista myös kansanterveyteen. Liikunnan riemu kuuluu kaikille!

Antti Kettunen

(vas.)

Kerava

Julkaistu Keski-Uusimaassa 4.9.2020

Taiteen kotitalo sen todistaa: kulttuuri luo työtä!

Ahjossa sijaitseva Taiteen kotitalo on ollut auki vasta reilun viikon, mutta näyttely on kerännyt jo tuhansia vierailijoita. Koska asiasta on käyty keskustelua myös Keski-Uusimaan sivuilla, haluan omalta osaltani todeta, että tämänkaltainen kulttuuritoiminta on äärimmäisen merkityksellistä ja tervetullutta Keravalle.

Taiteen kotitalon osalta kiinnostavaa on myös sen sijainti Ahjossa, sillä liian usein kulttuuri keskittyy kaupunkien keskustoihin. Samalla on tarjottu ainutlaatuinen mahdollisuus 94 ammattitaiteilijalle ja taiteen harrastajalle. 

Kun Keravalle tullaan kauempaa, reitti kulkee usein myös paikallisten ravintoloiden ja muiden yritysten kautta. Esimerkkejä on lukuisia pelkästään omassa sosiaalisen median syötteessäni. Voidaan siis sanoa, että kulttuuri vahvistaa aluetaloutta ja luo kipeästi kaivattua työtä. 

Kaupunki ei ole vain taloja, katuja, välttämättömiä palveluita ja työpaikkoja, vaan mukaansatempaava yhteisö, jossa viihtyy myös työpäivän jälkeen. En pitäisi mahdottomana myöskään sitä, että osa vierailijoista jossain vaiheessa muuttaisi Keravalle asumaan havaittuaan kaupungin viihtyisäksi, pääkaupunkiseutua edullisemmaksi ja työssäkäyntialueeltaan laajaksi asuinpaikaksi.

Antti Kettunen

(vas.)

Kerava

Julkaistu Keski-Uusimaassa 16.7.2020