Turvataan päivähoito-oikeus

Keski-Uusimaa uutisoi (1.6.), että Touhulan päiväkoteja Keravan Kurkelassa ja Järvenpään Kurkiaurassa uhkaa sulkeminen. Touhulan omistaman kansainvälisen sijoitusyhtiön aggressiivinen markkinoiden haltuunotto on kaatumassa eri puolilla Suomea kaupunkien syliin. 

Koronakevät on jo valmiiksi ollut rankkaa aikaa monissa perheissä. On pienten lasten vanhempien kannalta erittäin harmillista, mikäli Touhulan ongelmat aiheuttavat hankaluuksia päivähoidon järjestämiseen. 

Keravalla on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli, jonka myöntäminen on harkinnanvaraista. Suuret yksityiset päivähoitoketjut ovat vallanneet alaa pieniltä toimijoilta etenkin niissä kaupungeissa, joissa on käytössä palveluseteli. Palvelusetelin avulla on käytännössä rakennettu markkina vahvalle yksityisen varhaiskasvatuksen osuudelle. 

Voitontavoittelu varhaiskasvatuksessa pitää sisällään riskejä, joiden toteutuessa maksajiksi joutuvat pienten lasten vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijät liian pienine palkkoineen. Palkkataso päivähoitoketjuissa on usein matalampi kuin kunnallisella puolella. Monissa kunnissa myös lapset, joilla on erityistarpeita on ohjattu suoraan kunnalliselle puolelle. Tämä jos mikä on kermankuorintaa.

Keravalla olisikin syytä arvioida uudelleen, kuinka vahva asema voittoa tavoitteleville päivähoitoketjuille halutaan antaa. Tärkeintä on, että jokaisen lapsen oikeus päivähoitopaikkaan toteutuu lähipalveluna, päivähoitomaksu ei lohkaise kohtuutonta osaa perheen toimeentulosta ja päiväkodin työntekijät saavat ansaitsemansa palkan arvokkaasta työstään.

Antti Kettunen

(vas.)

Kerava

Julkaistu Keski-Uusimaassa 4.6.2020

Kohti kuntavaaleja

Ehdokaslomake on täytetty, ensimmäinen mainospaikka varattu ja sosiaalisen median kanavia on aika herätellä henkiin. Tästä lähtee matka kohti Keravan kaupunginvaltuustoa.

Edellisissä vaaleissa sain 30 ääntä, mikä oli ihan mukava määrä vähän aikaa paikkakunnalla asuneella. Äänimäärän ansiosta olen pitänyt nuorten asioita esillä vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varsinaisena jäsenenä.

Nyt tavoitteena on vain ja ainoastaan läpipääsy ja tulen tekemään kampanjaa poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta aktiivisesti kirjoittaen ja pitäen yhteyttä keravalaisiin.

Työpaikkojen, palveluiden ja ilmastotekojen puolesta. Hyvä Kerava kuuluu kaikille. Tervetuloa mukaan kampanjaan!