Politiikan aakkoset

Avoimuus

Olen uuden ajan poliitikko, jolle avoimuus on itsestäänselvää. Valtuutettuna tekisin raportit kokouksista ja kuulisin äänestäjiäni ennakkoon keskeisimmistä kysymyksistä.

Byrokratian vähentäminen

Olipa kyseessä kulttuuritapahtuman järjestäjä tai terveydenhuollon asiakas, tulee palvelukokemuksen olla mahdollisimman sujuva. Kun useimpiin tilanteisiin pystytään tarjoamaan ratkaisu jo ensimmäisessä kohtaamisessa, säästää se sekä asiakkaan että kaupungin voimavaroja.

CO2

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja hiilidioksipäästöjen vähentäminen edellyttää toimia myös Keravalta. Julkisissa rakennuksissa tulee panostaa energiatehokkuuteen ja kaupunkia tulee kehittää kevyt liikenne ja joukkoliikenne edellä.

Demokratia

Keravan tulee järjestää merkittävistä kysymyksistä kuntalaisäänestyksiä. Osallistuvaa budjetointia voitaisiin puolestaan kokeilla esimerkiksi nuorisopalveluissa.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevät palvelut lisäävät inhimillistä hyvinvointia ja vähentävät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia pitkällä aikavälillä. 90-luvun laman aikana leikattiin monista yhteiskunnan kannalta kriittisistä ennaltaehkäisevistä palveluista kuten lastensuojelusta, päivähoidosta ja peruspalveluista. Tutkimukset 1987 syntyneestä ja laman aikana kasvaneesta ikäluokasta kertovat karua kieltään; melkein joka kolmas oli saanut lääkitystä mielenterveysongelmiinsa tai psykiatrista erikoissairaanhoitoa 25 vuoden ikään mennessä ja noin 30 prosenttia oli joutunut turvautumaan toimeentulotukeen.

Feminismi

Feministinen kuntapolitiikka tarkoittaa minulle esimerkiksi subjektiivista päivähoito-oikeutta, unisex-vessoja julkisiin tiloihin ja sitä että kaupunki pyrkii työnantajana tasaamaan palkkaeroja.

Graffitit

Suurin osa suomalaisista haluaa lisää taidetta asuinympäristöönsä. Tilataan seinämaalauksia sopiviin kaupungin kiinteistöihin. Lisäksi paikallisille graffitimaalareille tulee tarjota laillisia seiniä maalaamiseen.

Hyvinvointi

Hyvinvoinnin tulee olla politiikan keskiössä. Laadukkailla lähipalveluilla, työllisyyttä edistävillä toimenpiteillä ja viihtyisällä ympäristöllä voimme luoda kestävää hyvinvointia kaikille keravalaisille.

Investoinnit

Kerava kasvaa tulevaisuudessa pääkaupunkiseudun mukana. Matalakorkoista lainaa on pelkästään viisasta hyödyntää investointeihin kuten peruskorjauksiin ja kaupungin kehittämiseen.

Julkinen liikenne

Julkisen liikenteen tulee mahdollistaa Keravalla asuminen ilman autoa. Keravan sisäinen liikenneverkko on viisainta suunnitella siten, että matka-aika työ- ja opiskelupaikoille sekä palveluiden pariin on mahdollisimman lyhyt. HSL:n tulee säännöllisesti kerätä tietoa ihmisten julkista liikennettä koskevista toiveista ja reittejä koskevista parannusehdotuksista.

Kaupunkikulttuuri

Purkutaide herätti Keravan keskustan eloon. Tarjotaan lisää tiloja ja tukea kaupunkilaisten omalle aktiivisuudelle ja tehdään Keravasta viihtyisämpi.

Liikuntapaikat

Ensimmäisiä asioita, joihin kiinnitin huomiota muuttaessani Joensuusta Keravalle olivat laadukkaat lähiliikuntamahdollisuudet. Kehitetään niitä jatkossakin ja pidetään keravalaiset terveempinä.

Mobiili

Keravan kannattaisi tarjota mobiilisovellus, joka toimisi ajanvarausalustana julkisiin palveluihin ja esittelisi keravalaista kulttuuria ja liiketoimintaa kaupungista kiinnostuneille.

Nuoriso

Keravan kaupunginvaltuustossa ei ole yhtään alle 30-vuotiasta valtuutettua. Joko olisi aika? Nuorille tulee tarjota riittävästi harrastusmahdollisuuksia ja tiloja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan.

Osaaminen

Luokkakoot peruskoulussa tulee säilyttää riittävän pieninä, jotta opettajilla riittää aikaa jokaisen oppilaan tarpeille. Keravan lukion profiilia tulee vahvistaa, mutta lukion tulee silti säilyä lähilukiona Keravalla peruskoulunsa päättäville, eli erikoistuminen ei saa rajata opiskelumahdollisuuksia. Ammatillista koulutusta tulee järjestää Keravalla jatkossakin vähintään nykyisessä laajuudessaan.

Populismi

Asioista täytyy puhua ymmärrettävästi, mutta totuudenmukaisesti. Moniin poliittisiin kysymyksiin liittyy intohimoja, jotka saattavat johtaa hyökkäävään keskustelutyyliin ja suoranaisten valheiden levittämiseen. Itse sitoudun toiminnassa kunnioittamaan myös eri mieltä olevia.

Robotisaatio

Kaupungin osalta robotisaatio voi tarkoittaa esimerkiksi joustavampia palveluita ja älykästä joukkoliikennettä. Teollisuuskaupunkina Keravan tulee varautua robotisaation aiheuttamaan työpaikkojen vähenemiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Olen toiminut vuodesta 2015 Keravan sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenenä. Panostukset sosiaali- ja terveyspalveluihin maksavat itsensä takaisin kohonneena hyvinvointina. Luonteva suunta lääkäripalveluille on jatkossakin Peijaksella.

Tuusula ja Järvenpää

Järkevän kaupunkisuunnittelun vuoksi Keravan, Tuusulan ja Järvenpään tulisi selvittää kuntaliitosta tai ainakin yhteistyön syventämistä. Kaupungit ovat käytännöllisesti katsoen kasvaneet yhteen. Uusi kaupunki olisi Suomen yhdeksänneksi suurin.

Uraani

Keravan energian tulee irrottautua kalliista Fennovoima-seikkailuista ja panostaa uusiutuviin energianlähteisiin.

Verotus

Kunnallisveron nostaminen ei voi olla pois keinovalikoimasta, mikäli palveluiden rahoitus sitä vaatii. Vuonna 2016 Keravan kunnallisveroprosentti oli matalampi kuin Tuusulassa ja Järvenpäässä.

Wifi

Voisiko vilkkaimmilla paikoilla kuten rautatieasemalla ja keskustassa olla maksuton wifi, mikä helpottaisi esimerkiksi turisteja. Wifiin liityttäessä voisi olla tarjolla tietoa Keravan palveluista ja yrityksistä.

Yksityistäminen ja yhtiöittäminen

Palveluiden ideologinen yksityistäminen tulee kuntalaisille kalliiksi. Kaupungin yhtiöt noudattavat osakeyhtiölakia, mikä heikentää kuntalaisten mahdollisuutta saada tietoa siitä, miten päätöksiä tehdään ja julkisia varoja käytetään.

Ö-mappi

Tänne kuuluvat kuntalaisten hyvinvointia heikentävät suunnitelmat, kuten päivähoito-oikeuden rajaaminen.